Tejpning

Hur fungerar tejpen då? Kinesiotejpen har föreslagits fungera på flera olika sätt. Det huvudsakliga målet med tejpen är att aktivera kroppens egna läkningsprocess, minska den upplevda smärtan, öka rörlighet och stimulera muskelaktivering.

Tejpens effekt kan delvis förklaras som så att det i huden finns många typer av receptorer. Dessa receptorer reagerar på olika stimulin som t.ex. beröring. Tejpappliceringen kan aktivera dessa receptorer vilket hjälper till att förbättra en viss kroppsfunktion, t.ex. balans.

Kinesiotejpen kan även ha psykologisk påverkan i den meningen att det förmedlar en stabilitet och säkerhet när tejpen sitter på huden. Tejpen kan öka proprioceptionen, det vill säga uppfattningen om vad en led har för position, vilket också kan ge en känsla av säkerhet rörelserna.

De strukturella effekterna tejpen har kan ses vid t.ex. hållning och i syftet att förhindra olika rörelser. Man kan till exempel tejpa ihop axlarna baktill för att undvika att de faller framåt och skapar en hållning med framåtroterade axlar. Det är också möjligt att tejpa bak en axelled för att stödja och stabilisera leden efter en axelluxation. Om man tejpar en led då leden befinner sig i ett visst läge kan man undvika att leden till exempel når ett ytterläge, vilket i vissa fall kan vara av nytta.

Tejpen påstås även kunna minska trycket på smärtreceptorer genom att mikroskopiskt lyfta vävnaden under tejpen. Många menar också att tejpen aktiverar lymfflödet.

Något som är häftigt med kinesiotejpen är effekterna som fås då man tejpar en kraftig blödning. Det verkar som att en blödning läker snabbare på de områden som tejpen suttit!

Vad kan kinesiotejp hjälpa mot?

Kinesiotejp kan användas vid många olika besvär, som allmän ryggsmärtahopparknälöparknäaxelsmärta, nackspärr, AC-ledsmärtahälsporremuskelbristningar med mera. Du kan även använda kinesiotejp för att förbättra din hållning eller för att undvika att en muskel sträcks till ytterläget.

Försiktighet vid användning

Kinesiotejpen kan användas på de flesta områdena av kroppen, men i vissa fall bör man vara extra försiktig. Detta gäller till exempel vid tejpning på områden med väldigt tunn hud, som över revbenen. Dessa ställen är ofta extra känsliga och tejpen kan ha en tendens att “fastna” på huden vilket gör det smärtsamt att ta bort tejpen.

Om du vet med dig att du har reagerat på tejp tidigare (genom irritation, rodnad, kliande eller liknande) bör du vara extra försiktig och testa på ett mindre område först. Vissa individer reagerar kraftigare på klistret än andra, även om det är sällsynt med större reaktioner.

Tejpen bör ej appliceras på områden med försvagad hud eller över sår, acne, psoriasis eller vid andra hudsjukdomar.

Hur länge sitter tejpen kvar?

Hur länge tejpen sitter kvar kan variera stort. Allt mellan 2-3 dagar upp till två veckor. Det som påverkar hur länge tejpen sitter kvar är bland annat hur mycket du tränar, duschar, bastar, etc. samt var tejpen sitter.

Tejpen bör dock inte sitta kvar i mer än 5 dagar, detta eftersom dess effekt avtar och klistret torkar. Ju längre tid tejpen sitter på, desto svårare kan det vara att få av tejpen. I vissa fall kan klisterrester fastna på huden om tejpen är kvar längre än 4-5 dagar.

Generellt sett brukar tejp som sitter över en led som används mycket lossna snabbare. Till exempel brukar en tejp som sitter över fotleden, hälen eller knäleden lossna snabbare än en tejp som sitter mitt på ryggen. Det är alltså svårt att garantera att tejpen sitter kvar ett visst antal dagar. En rulle kinesiotejp kan användas till ungefär 10-15 appliceringar.

Hur tar man bort tejpen?

Att ta bort tejpen kan vara smärtsamt, men det finns vissa knep att ta till.

  • Ta bort tejpen i duschen.
  • Ha på olja på tejpen. Att ha på olja eller liknande på tejpen innan man tar bort den och låter oljan sugas in kan göra att tejpen lossnar lättare och mindre smärtsamt.
  • Speciella tejpbortagare. Det finns speciella vätskor som kan användas för att ta bort tejp.