Rehab träning

Rehabträning då tänker man mestadels om träning efter att man gjort ett kirurgiskt ingrepp som efteråt kräven en träning för att bygga upp och stärka muskulaturen runt om det opererade delen. Men rehabträning handlar även om att efter en skada där man inte har behövt ett kirurgiskt ingrepp att komma tillbaka till den fysiska nivå man låg på innan skadan. För en idrottsman eller -kvinna så är det ganska vanligt att man under sin aktiva karriär har råkat ut för någon skada som behöver rehabträning för att man ska kunna återgå till den aktivitet som man höll på med. 

Efter ett kirurgiskt ingrepp

Om man har varit tvungen att göra ett kirurgiskt ingrepp eller något liknande så är det brukligt att man får en remiss till rehabilitering. Då kommer man i kontakt med en fysioterapeut som tittar på vilken typ av skada man har och i vilken nivå som man kan arbeta på och gör upp ett program för att kunna stärka upp muskulaturen för det skadade området. Det finns några viktiga aspekter som fysioterapeut tittar när man ska lägga upp ett träningsprogram: 

Först så kollar man upp vilken typ av skada man har.

Sedan tittar man på rörligheten, hur stor rörlighet har man för den skadade delen. Rörligheten varierar från person till person och då är det lättare för fysioteapeuten om man har en skada på en arm eller ett ben och kan jämföra med den andra armen eller benet. 

Det tredje steget som man tittar på är hur mycket man klarar av innan smärtan dyker upp. En grundregel säger att gör det ont – låt då bli att göra det. Men det finns även de skador som gör ont men som bara kan bli bättre om man arbetar vidare och kan trotsa smärtan. Men det är bara vid ett fåtal fall. Det vanligaste är att man låter bli att göra övningen om man får ont.

Efter att fysioterapeuten gått igen alla dessa delar så sätter man ihop ett rehabiliteringsprogram där man först och främst för träna upp sin rörlighet. När sedan man fått igång rörligheten är det dags för att bygga upp muskulaturen runt den skadade delen. Det är detta som tar den längsta tiden. Det är inte jobbigt att bli av med muskler men det är betydlig mer krävande att bygga upp muskulaturen, det är viktigt med tålamod och ett succesivt ökande vikter och allt ska vara under en kontroll av fysioterapeuten. När man slutligen har byggt upp tillräckligt med muskulatur då är det dags för att träna konditionen och det är ungefär vid denna delen som en fysioterapeut släpper sin kontroll om det inte är för att man tränar för att komma tillbaka till en elitidrott eller något liknande där det krävs en fysioterpeut som hela tiden har koll på den fysiska nivån för en atlet.

Viktigt med rehab

Att det är viktigt med rehabträning förstår kanske de flesta men ser man det rent levnadsmässigt med livskvalité så blir det jätteviktigt. Att efter en skada kunna återgå till det livet man hade innan, att kunna göra de saker om man gjorde innan skadan dök upp handlar om livskvalité. Den dagen man känner att man kan göra samma saker som man gjorde innan skadan kom och man behövde rehabträna för att komma tillbaka den dagen är helt underbar. Man känner att kroppen är lika stark som innan eller om man rehabtränat på riktigt bra och fått en ännu starkare kropp än det man hade innan skadan är en fantastisk skön känsla

Målsättning

Målet är att du så snabbt som möjligt ska kunna återgå till din tidigare aktivitetsnivå eller idrott. Vi lägger stor vikt vid rätt dosering av belastning och antal repetitioner av övningarna. Detta för att öka toleransen för belastning och för att normalisera muskelspänningar och förbättra koordination.

Kontakta oss för bedömning, så hjälper vi dig med specifik rehabträning mot dina besvär och förutsättningar.