Elterapi

Elektroterapi :

Kroppen har sina egna system för att lindra smärta. Elektroterapi arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem.

Elektroder placeras på huden där smärtan finns och de är kopplade till apparaten som ger ut impulser. Dessa impulser blockerar smärtan så att du inte känner den.

Elektroterapi ger bra resultat vid både akut och långvarig smärta, och den ökar även cirkulationen.

Ultraljudsbehandling:
Ultraljudet används för att rengöra inflammerad vävnad, ta bort smärtsignaler och oönskade ämnen så att de inte hindrar friskt, läkande blod att komma fram till skador.

Ultraljudet underlättar på så sätt att läkningen går vidare från inflammationsfasen till nybildning av celler.

(Inte att förväxla med Ultraljudsdiagnostik)