Dry needling

Dry needling är en form av akupunktur där en tunn nål förs in i muskeln där spända stråk finns, med andra ord “triggerpunkter” men kan även användas för att generellt öka blodcirkulationen i ett område utan att rikta in sig specifikt på triggerpunkter.

Triggerpunkter uppskattas vara huvudorsaken till smärta hos 30-85% av de med besvär från muskelapparaten och kan orsakas av bland annat överbelastning, stress, sömnbrist och inflammation. Behandlingsformen används oftast för att behandla muskler, ligament, senor, fascia och ärrvävnad för att behandla olika muskuloskeletala smärtsyndrom.

Ibland kan du som patient känna att muskeln “rycker till” vid införandet av nålen, detta kallas för “local twitch response” och är en form av reflex i muskeln när nålen träffar en öm punkt och förekommer bara i triggerpunkter. Effekten av en local twitch response är att kemiska förändringar i muskeln som kan orsaka smärta normaliseras.

Vilka områden kan man behandla med dry needling?

Det finns en rad olika områden som går att behandla med dry needling, nedan beskriver vi några av dem:

Knäartros

Det finns studier som visar hög evidens för att behandla knäartros med dry needling för att minska smärta i området.

Tendinopati (inflammation i sena)

Dry-needling har visat sig ha en positiv inverkan genom att öka blodflödet och därmed främja läkningen.

Spänningshuvudvärk

För att behandla spänningshuvudvärk har dry needling visat sig vara lika effektiv som massage för att reducera frekvens och intensitet av huvudvärk.

Ländryggssmärta

I jämförelse med traditionell akupunktur har dry needling visat sig vara mer effektiv när det kommer till att minska smärta. När det kommer till effekten på smärtintensitet och funktion fanns ingen skillnad mot traditionell akupunktur.

När är inte dry needling en lämplig behandlingsform?

För det första rekommenderar vi inte dry needling om du är nålrädd, då kommer du förmodligen bara spänna dig och inte uppleva behandlingen som särskilt behaglig. Förutsättningen för en bra behandlingseffekt är dels att du själv tror du på behandlingen men även att du klarar att slappna av under behandlingen.

Andra kontraindikationer är om du har infektioner/sår, cancer, akut skada, blödarsjuka eller äter blodförtunnande samt om du har haft proppar.

Är du nyfiken på dry needling som behandlingsform eller har andra frågor? Fråga gärna din terapuet eller kontakta oss via mail, telefon eller sociala medier.