Vårt syfte

Är att ge människor förutsättning för att vara fysiskt aktiva med hjälp av behandling och träning

Vi vill leverera service i världsklass till våra besökare och skapa möjligheter i stället för begränsningar, vara det trygga valet för dig när du behöver hjälp med en specialanpassad behandlingsplan i förebyggande syfte men också för att underlätta de besvär du har.

Ett högt engagemang, professionalitet, förtroende och flexibilitet det är värderingar som vi ständigt har i fokus.
Som patient hos oss ska du känna att just du blir lyssnad på, blir väl omhändertagen
och att vi har kunskapen och professionaliteten för att hjälpa dig.

Vår uppgift är att visa på hur rörelse kan användas som ett verktyg för att leva ett aktivt och smärtfritt liv med god livskvalitet. Detta gör vi genom att jobba hälsofrämjande och förebyggande och visa på det starka sambandet mellan rörelse och hälsa.

I vår profession har vi en helhetssyn på dig som patient och samverkar därför med andra vårdprofessioner.
Dina individuella förutsättningar är i fokus när vi gör en bedömning och lägger upp en specialanpassad behandlingsplan.

Om oss och vår strategi

Är att arbeta för att förändra den nuvarande hälsomodellen som snarare tenderar till behandling än förebyggande, då det idag görs mycket stora ansträngningar för att hantera sjukdomar och behandla dem i stället för att förebygga dem, genom att stärka ”Förebyggande” principen.

Vi kommer att göra detta genom att fokusera på förebyggande hälsa för att möta de stora hälsoutmaningar som påverkar idrotten och idrottare och som samhället står inför.

Vår målsättning är att expandera med flera kliniker och på så sätt kunna hjälpa flera kunder. Det ska vi göra tillsammans med mycket nöjda kunder och medarbetare.