Smärtfritt erbjuder sjukgymnastik, ultraljudsdiagnostik, Rehabträning, Stötvågsbehandling, Ultraljudsbehandling, El-Terapi, Manuella behandlingar, och Medicinsk massage.

Sjukgymnastik:

För dig som drabbats av en akut skada/smärta, är sjukskriven, har långvarig smärta som inte blir bättre eller en ledsjukdom som blivit tillfälligt värre.


Elektroterapi :

Kroppen har sina egna system för att lindra smärta. Elektroterapi arbetar tillsammans med dessa system och förstärker dem.

Elektroder placeras på huden där smärtan finns och de är kopplade till apparaten som ger ut impulser. Dessa impulser blockerar smärtan så att du inte känner den.

Elektroterapi ger bra resultat vid både akut och långvarig smärta, och den ökar även cirkulationen.


Ultraljudsbehandling:

Ultraljudet används för att rengöra inflammerad vävnad, ta bort smärtsignaler och oönskade ämnen så att de inte hindrar friskt, läkande blod att komma fram till skador. Ultraljudet underlättar på så sätt att läkningen går vidare från inflammationsfasen till nybildning av celler.


Stötvågsbehandling:

Terapeutisk stötvåg introducerades på 80-talet som en ny icke invasiv behandlingsmetod för njurstensbesvär och den används med fördel än idag.  Några av de ”bieffekter” som upptäcktes var att behandlingen hade positiv inverkan även på muskuloskelettal dysfunktion.  Från 90-talet och framåt har metoden utvecklats och antalet  ortopediska diagnoser som är aktuella för stötvågsbehandling ökar.

METOD

Det finns olika typer av stötvåg och de vanligaste två är:

 • Fokuserad stötvåg vilket innebär hög energi koncentration som går djupt ner i vävnaden och fokuseras i en specifik  punkt.
 • Radial stötvåg/tryckvåg vilket ger konformad spridning av energi ner i vävnaden med högst energitäthet precis i huden.

Metoden som beskrivs här är rESWT (radial Extracorporeal Shockwave Therapy) eller RPW (radial pressure wave) alltså radial tryckvågs- eller stötvågsbehandling. Med hjälp av komprimerad luft rör sig en projektil fram och tillbaka i ett rör. Då bildas rörelseenergi som då den kommer i kontakt med transmittorn omvandlas till akustisk energi. Den akustiska  energin fortplantas därefter ner i vävnaden.

Vanligtvis ligger penetrationsdjupet på mellan 1- 10 cm.


HUR FUNGERAR DET?

Ett flertal fysiologiska förklaringsmodeller finns beskrivna i litteraturen.

Här följer några av dem:

 • Behandlingen ”triggar” inflammationsfasen och kroppen svarar med en ökad metabol aktivitet vilket påskyndar och  underlättar läkningsprocessen
 • Ökad neovaskularisering och ökad frisättning av olika tillväxtfaktorer
 • Tryckvågor slår sönder inlagrade kalkbildningar som då kan transporteras bort /tas upp på naturlig väg
 • Smärtlindring genom Gate-Control teorin

BEHANDLING

Behandlingen är tidseffektiv och omfattar vanligtvis 1000-4000 slag beroende på område och indikation. Frekvensen är ofta 3-6 behandlingar med 4-10 dagars mellanrum. Förbättring ses omedelbart alternativt efter 3-4 behandlingar.  Eventuella biverkningar är initiellt ökad smärta, rodnad, svullnad,  hematom och petekier .

Upprepa inte behandling förrän eventuella biverkningar försvunnit.


REKOMMENDERAS bl a vid:

 • Plantar Fasciit
 • Achillodyni
 • Jumper´s knee
 • Runner´s knee
 • Femuropatellärt syndrom
 • Trigger point behandling
 • Trochanterit
 • Piriformis syndrom
 • Calcifierad skulder tendinit
 • Frozen Shoulder
 • Radial/Medial epicondylit
 • Trapezius myalgi


FÖRDELAR FÖR TERAPEUTEN

Korta och säkra behandlingar med gott resultat ger nöjda patienter. En kostnadseffektiv och lönsam behandling med låga servicekostnader.


FÖRDELAR FÖR PATIENTEN

Lämplig för en rad vanliga och svårbehandlade diagnoser. Ingen lokalbedövning krävs. Relativt smärtfri behandling. Mycket goda läkningsresultat med bland annat smärtfrihet och förbättrad ledrörlighet som ökar livskvaliteten.


Ultraljudsdiagnostik:

Bra verktyg för att diagnostisera problem med muskler, leder, skelett och andra mjukdelar, som tex:

 • Axelbesvär
 • Smärta i senor såsom Hälsenebesvär, Tennisarmbåge, Golfarmbåge, Löparknä, Hopparknä, Hälsporre, Muskel- & Ligamentskador, Ljumsk- eller Höftbesvär

Medicinsk Massage:

En djupgående form av muskelmassage vilket stimulerar blodcirkulationen, lösgör slaggprodukter och löser upp spänningar i stela muskler.


Copyright Smärtfritt