Allmänna villkor

Var vänlig ta del av dessa villkor innan du köper träningskort eller söker till oss som patient.

Patient:

Som patient anmäler du dig alltid först i receptionen. Detta gäller oavsett om du har en personlig tid till fysioterapeut eller skall rehab träna i våra träningslokaler. Avbokning och ombokning av tid kan göras via vår hemsida, telefon, eller mail.  Vid missad tid/avbokning är det ditt ansvar att boka ny tid.  All rehab träning sker endast under receptionens öppettider. I träningslokalen gäller nedanstående ordningsregler. Smärtfritt Friskvårdscenter friskriver sig från allt ansvar gällande stöld som åsamkats patient.

Avbokningsavgift:

Vi vill uppmärksamma dig på att from 1 september 2020 inför Smärtfritt Sjukgymnastikkliniken en avgift på 400 kronor om du som patient uteblir från ditt planerade besök. Syftet med avgiften är att minska andelen uteblivna eller sent inställda besök.

Som uteblivet besök räknas om du som patient:

 • Inte kommer till ditt inplanerade besök.
 • Avbokar senare än 24 timmar innan ditt planerade besök. Gäller även vid sjukdom.
 • Kommer för sent till mottagningen och mer än halva besökstiden är förbi.

Avgift för uteblivit besök debiteras också dig som annars inte skulle ha betalat för besöket. Det kan till exempel gälla:

 • Barn och ungdomar under 20 år.
 • Personer 85 år eller äldre.
 • De som har frikort.

Ordningsregler:                            

 • Släpp aldrig in andra i lokalen, hänvisa istället till receptionen.
 • Lås in värdesaker i våra låsbara skåp. (eget hänglås medtages)
 • Plocka i ordning och sprita av utrustning du använt och städa efter dig.
 • Respektera andra tränande och visa hänsyn.
 • Var rädd om lokal och utrustning.

Du har tagit del av våra allmänna villkor och godkänner dessa. I och med godkännandet, förbinder du dig att följa reglerna som anges här.


OBS!!!

Vi tar inte emot patienter med förkylningssymptom.

 

Träningskortskund:

Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas till annan person. Det kan inte heller sägas upp i förtid, utan löper enligt avtalad period. Vid regelbrott, som t.ex. utlånande av sitt träningskort, att släppa in obehöriga eller stöld/förstörelse av utrustning eller lokal, sker uteslutning av medlemskap omedelbart utan ev. återbetalning av resterande avtalstid. Du skall alltid ha med dig träningskort som uppvisas när kortkontroll sker. Kortkontroll sker regelbundet på både dag- och kvällstid.

Smärtfritt Friskvårdscenter friskriver sig från allt ansvar gällande skada eller stöld som åsamkats medlem. Medlem ansvarar för att han/hon är i lämplig fysisk kondition för att tillgodogöra sig träning och åtar sig att läsa och följa uppsatta instruktioner vid utrustning.

Doping:

Du förbinder dig att inte använda, försälja eller hantera sådana preparat som omfattas av Lagen 1991:1969 om förbud mot vissa dopningsmedel. De medel som omfattas av lagen framgår vid varje tillfälle av expertgruppens för dopningsmedel enligt dopningslagens lista.

Som medlem medger Du att inom tio dagar efter det att du uppmanats härom ställa upp på dopningskontroll av Smärtfritt Friskvårdscenter utsedd personal. Du medger vidare att efter avstängningstidens slut återigen ställer upp på en dopningskontroll. Kontroll och analys av provet skall vara kostnadsfria för dig. Analysresultatet skall delges dig och du medger också att Smärtfritt Friskvårdscenter som begärt kontrollen informeras om analysresultatet.

Du medger att avstängning får ske så snart du  anmodats att ställa upp på dopningskontroll till dess ett negativt analysresultat lämnats till Smärtfritt Friskvårdscenter eller då du ertappats med överlåtelse av de ovan angivna medlen.

Avstängningstiden skall vara högst tolv månader. Om avstängning skett enligt ovan föreligger inte någon rätt till återbetalning av erlagd tränings-/medlemsavgift.

Ordningsregler:

 • Var rädd om lokal och utrustning.
 • Plocka i ordning och sprita av utrustning du använt och städa efter dig.
 • Släpp aldrig in andra i lokalen, hänvisa istället till receptionen.
 • Respektera andra tränande och visa hänsyn.
 • Träningskort gäller från 13 år.
 • Barn under 13 år får vistas i träningslokalerna endast i målsmans sällskap och under ständig uppsyn. Det är inte tillåtet för barn att leka med redskapen.
 • Man får komma in till gymmet under gymmets öppettider.
 • Smärtfritt Friskvårdscenter hanterar dina personuppgifter enligt lagen General Data Personal Register.
 • Vi använder kameror för bevakning av inpasseringen till våra anläggningar för att förebygga brott. Detta för att säkerställa att inpassering endast sker av behöriga personer med giltiga träningskort
 • Alla årskort kan frysas max 30 dagar vid ett valfritt tillfälle per 12-månadersperiod. Samtliga träningskort kan frysas mot uppvisande av läkarintyg vid skada eller sjukdom. För detaljerad information kontakta receptionen.
 • Månadsavtalen via autogiro är skyddade mot prishöjningar under tecknad avtalsperiod.

Du har tagit del av våra allmänna villkor och godkänner dessa. I och med godkännandet, förbinder du dig att följa reglerna som anges här.

Klinikens Öppettider:

Måndag   7:30-18:00

Tisdag   7:30-16:00 

Onsdag   7:30-16:00

Torsdag   7:30-16:30

Fredag    8:30-13:00

Gymmets Öppettider

Måndag - Söndag 6:30-22:00


----------------------------------------------------------------------------

Telefontid

Måndag - Torsdag 8:30-12:00